about"
09 Nov

مثل همه چیزهای مهم دیگر زندگی که نکات و قوانین خاص خود را دارند و باید رعایت شوند، بیمه عمر هم نکات و مواردی دارد که به منظور بهره کامل گرفتن از آن خوب است بدانیم...

03 Nov

ماه هشیاری سرطان‌های مردانه  که سرطان پرستات در رأس آن‌ها قرار گرفته که به Movember معروف شده است...

27 Oct

RRSP پس‌اندازی برای ایجاد درآمد در هنگام بازنشستگی است...

21 Oct

صنعت بیمه با اینکه در اروپا، آمریکا و کانادا قدمتی دارد برای ما نسل مهاجر پر از سوال، چرا، اگر و اماست...

14 Oct

مشاوره با یک مشاور و کارشناس خبره بیمه و سرمایه‌گذاری می‌تواند تفاوتی بزرگی باشد بین رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی مالی مان و یا عقب ماندن و نرسیدن به آن‌ها...

06 Oct

سازمان‌های بهداشتی و درمانی ماه‌های مختلف سال را به منظور شناخت بیماری‌ها، آگاهی رسانی و مبارزه به آن‌ها اختصاص داده‌اند، ماه اکتبر از بارزترین آن‌هاست...

با ما در تماس باشیـد

در خـواست مشاوره

ما با شـرکت‌های اصلی بیمه‌ای کانادا همکاری می‌کنیم!

همین امروز به خانواده بزرگ فرح فایننشیال بپیوندید و در این حرفه موفق مشغول به کار شوید.

ثبت درخواست همکاری